Søke om utstillingsplass

  Cathrine Sordal
  15. august 2014
  10.49

Programutvalget, bestående av medlemmer fra Søgne kunstlag og Enhet for kultur i Søgne behandler søknadene om utstillingsplass. For å behandle søknaden trenger vi en detaljert CV med informasjon om  utdanning og tidligere utstillinger. Vi trenger også bilder av kunstverk og/eller link til hjemmeside hvis den gir en god representasjon av kunstneren.
 
Hvis søknaden gjelder vår amatørutstilling, kan den merkes med "De inviterte".
 
Søknaden sendes enten via post til:
 
Kultursenteret Søgne gamle prestegård
Søgnetunet 11
4640 Søgne
 
Eller på e-post til:
 NB! Sendes søknad og bilder via e-post må ikke filene være for store.


Sist oppdatert 16.01.2015 klokken 10.18 av Cathrine Sordal


Publiseringsløsning levert av UENO