Søgne Historielag

  Cathrine Sordal
  05. januar 2015
  14.11

Søgne Historielag arrangerer temakvelder, turer, museumsarrangement, Olsokstevne

Om Søgne historielag


Søgne Historielag har til formål å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for Søgne historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.

Søgne Historielag ble stiftet i 1907 under navnet Søgne Fornsamlag av Peter Lunde, Tønnes Svendsen og Gustav Jørgensen. Årspenger ble fastsatt til kr. 1. Hovedoppgavene i de første årene var innsamling av gjenstander og oppbygging av bygdemuseet (Søgne bygdemuseum). Bygdemuseet ble overdratt til Søgne Herred med hus og gjenstander i 1918. Fra midten av 1920-tallet lå virksomheten i laget nede. Fra 1952 kom arbeidet med bygdebok i gang. I 1972 ble lagets navn endret til Søgne Historielag. Og det er et lag i god vigør som i tillegg er over 100 år.


Lokalhistorisk litteratur

 • Rotfeste i Søgne. Søgne historielag 1907-1994. (1994)

 • Søgne før og nå. Bind 1-4 (1981-84)

 • Søgneboka. Bind 1-2 (1987-89)

 • Ny-Hellesund. Kulturbilder fra en uthavn på Sørlandet (1991)

 • Bilder fra Søgne (1999)

 • Alt om Søgne. Andreassen, Jostein (1996)

 • Søgnes lille. Glimt fra Søgnes historie. Andreassen, Jostein (2000)

 • Husker du? Ertzeid, Sturla (1993)

 • Museumsbesøk. Ertzeid, Sturla (1996)

 • Folkeminne fra Søgne. Vestegdske fokeminne. Lunde, Peter (1969)

 • Gardskipnad og bondenæring. Sørlandsk jordbruk på 1800-talet. Hans Try (1969)


Aktuelle linker

Bli medlem
Vi ønsker alle som er interessert i lokalhistorie og kulturarv velkommen som medlemmer. Medlemskapet koster 150 kr. for enkeltmedlemmer og 200 kr. for familiemedlemskap. Send medlemskontingent til: kontonr. 3090.07.08773, Søgne historielag, v/ Jan Skarpengland, Kvernstien 54, 4640 Søgne, sammen med adresse, telefonnummer og e-postadresse, og du vil bli registret som medlem.


Kontakt oss
Skriv til leder i Søgne historielag hvis du ønsker å ta opp saker eller har forslag til aktiviteter.
Du kan nytte historielagets e-postadresse: sogne@historielagene.no,
evt. kontakte leder Gerd Lillian Olsen - e-post: gerd.lillian.olsen@gmail.com - Tlf: 404 16 061


Sist oppdatert 19.01.2015 klokken 15.33 av Cathrine Sordal


Publiseringsløsning levert av UENO