Søgne kunstlag

  Cathrine Sordal
  28. januar 2015
  13.10

Søgne kunstlag ble stiftet i 1980 og har omkring 120 medlemmer og har til formål å øke interesse og forståelse for kunst og kunsthåndtverk. Utstillingene holdes i det særpregede, ombygde fjøset på Søgne gamle prestegård og drives i samarbeid med Søgne kommune, enhet for kultur

Søgne Kunstlag - historikk.    

Søgne har alltid hatt aktive og engasjerte innbyggere og i 1978 arrangerte en gjeng ildsjeler den første ”Søgneutstillinga”, lokalisert i Søgne Bibliotek. Det ble en årvis utstilling med brukskunstarbeider laget av bygdas egne innbyggere, og med inviterte gjesteutstillere. Ettersom utstillingen vokste fort i størrelse, ble den senere flyttet til gymnastikksalen ved Vest-Agder Landbruksskole ( i dag Søgne Videregående skole).

I 1980 ble Søgne Kunst og Brukskunstlag stiftet med vedtekter og statuetter fra Lyngdal Kunstlag som modell. Kunstlaget arrangerte i mange år ” Søgneutstillinga”, sammen med mange andre lag og foreninger i bygda. I 1987 hadde kunstlaget sin første profesjonelle utstilling i Presteboligen på ”Søgne Gamle Prestegård”. Fra nå var ”Presteboligen” i flere år vårt faste utstillingslokale.

I 1990 skiftet foreningen navn til ” Søgne Kunstlag”, med nye vedtekter og med formålsparagrafen:

”Å fremme forståelse og interesse for kunst og kunsthåndverkere”. Da hadde vi ca.100 medlemmer.

Fjøset i Låven ble restaurert/ominnredet til galleri 1992-93. Åpningsutstillingen var: ”Amaldus Nielsen og Søgne” sommeren 1993. Presteboligen var allikevel mest brukt som galleri på hele -90 tallet.

Med lokalene i Fjøset og etter hvert også resten av Låven, økte aktiviteten vår og antall årlige utstillinger ble ca. 6. Vi fikk også en meget dyktig utstillings komite. Dette førte igjen til at vi fikk mange kjente utstillere til Søgne, fra både inn og utland.

1 1998-99 ble Låven ombygd til kulturhus, og den offisielle åpningen fant sted 16.10.1999. I den anledning startet kunstprosjektet ” Genius Loci” med maleriutstillingen ” Kystlandskapet” i Fjøset. Dette var innledningen til et nært samarbeid mellom SGP ( Søgne Gamle Prestegård) og Søgne Kunstlag. Med Fjøset som utstillingslokale har vi fått et lokale som alle utstillere beundrer, og som yter enhver utstilling rettferdighet!

Vårt tilbud til våre medlemmer i dag er utstillinger i et bredt spekter av sjangre, turer til inn og utland, hjemmebesøk hos lokale kunstnere, besøk til andre kunstlag og info om aktuelle utstillinger andre steder i regionen. Søgne Kunstlag prøver på flere måter å engasjere bygdas befolkning, så når vi hvert år inviterer lokale utøvere til å stille ut hos oss, fyller vi lokalene med flotte arbeider, og da har vi alltid høye besøkstall!

Vi ser frem til nye aktive år, og ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen til Søgne Kunstlag.


Sist oppdatert 28.01.2015 klokken 13.11 av Cathrine Sordal


Publiseringsløsning levert av UENO