Informasjon om stedet

  Cathrine Sordal
  15. august 2014
  13.57

Søgne Gamle Prestegård er et av Sørlandets fineste tun. Stedet har røtter tilbake i før-kristen tid og har vært sentrum i Søgne i hundrevis av år. Gården heter Søgne og har gitt navn til kommunen.

I dag er det kultursenter og Søgne Gamle Prestegård ønsker å være et møtested, og reisemål hele året, hvor arrangement, kunstutstillinger og naturopplevelse blir deler av en helhetsopplevelse. Bygningsmassen er velegnet til kurs, konferanser og selskap. Omgivelsene er lune og samtidig åpne og varierte. I hagen står det en byste av Bjørnstjerne Bjørnson, og flere kunstverk er plassert i området. Søgne Gamle Prestegård er et flott utgangspunkt for turer rundt Tjomsevannet eller til Bygdeborgen.


Organisasjon:
Søgne Gamle Prestegård ble fra januar 2004 organisert som en kommunal enhet, Enhet for kultur. Enheten jobber med å skape egen identitet og sette egne mål. Mange av disse målene er nå formulert gjennom en egen kulturplan for Søgne. Planen kan i sin helhet leses og lastes ned fra Søgne kommunes hjemmesider, www.sogne.kommune.no
Se under headingen "Kultur og fritid" og videre til "Kulturplan Søgne".
 
Aktivitetene i og omkring dette kulturstedet skal skape engasjement, gi kunnskap og opplevelser. Dette skal bl. a. gjøres i samarbeid med kulturmyndigheter, andre offentlige instanser, amatører, profesjonelle utøvere, frivillige organisasjoner og næringsliv.
 
Søgne kulturskole
Fra 1.august 2004 gikk Søgne kulturskole inn under Enhet for kultur. (se kulturskolens egen side)


Sist oppdatert 18.12.2014 klokken 13.23 av Endre Ottem


Publiseringsløsning levert av UENO