Om kulturenheten

  Cathrine Sordal
  26. januar 2015
  12.59

Enhet for kultur har ansvaret for kulturformidling, idrett og aktivitet, kulturarv og identitet, barn og unge, og frivillighet i kommunen.
Kulturetatens mål er å skape et inspirerende og meningsfullt kulturliv – et kulturliv for alle, og vi er akkurat i mål med å utarbeide en ny kulturstrategiplan som skal sikre en videre god utvikling.

Enhet for kultur er i overkant av 11 årsverk fordelt på 23 ansatte. Kulturenheten har både administrative og praktiske oppgaver. Vi driver blant annet Kultursenteret Søgne gamle prestegård, Søgne kulturskole og ungdomshuset OpenMind. Vi har et ansvar for å være produsent, tilbyder, støttespiller og tilrettelegger for et bredt og kvalitetsmessig godt kulturtilbud for innbyggerne i Søgne. Dette gjør vi gjennom å fordele årlige kulturmidler, samarbeide med frivillige, lage egne prosjekter og legge til rette for økt aktivitet.Sist oppdatert 26.01.2015 klokken 13.01 av Cathrine Sordal


Publiseringsløsning levert av UENO