En skoleklasse fra Lunde skole følger ivrig med da steinaldermenneskene Sol (Maiken Ahnger Myklebust) og Måne (Jostein Andreassen) kommer ut av lavvoen med et kjøttstykke som skal tilberedes i kokegrop, slik det trolig skjedde for 8000 år siden i Søgne. 187 elever fikk våren 2013 oppleve steinalderen i regi av Den kulturelle skolesekken i Søgne. Elevene fikk innføring i steinalderen ved hjelp av skuespill, foredrag, utstilling og film, egenaktiviteter samt steinaldermat. (Foto: Ukjent)

Den kulturelle skolesekken

  Cathrine Sordal
  15. januar 2015
  10.58

Den kulturelle skolesekken (DKS) startet i Søgne i 2003, og har hvert år siden da bitt tilført omkring kr 100.000 til bruk på konkrete kulturtiltak for elever i grunnskolen.

Den kulturelle skolesekken finansieres av staten ved bruk av spillemidler.

Målet med den kulturelle skolesekken i Søgne er at den skal gi alle grunnskoleelever flere kulturopplevelser og større egenaktivitet. Opplevelsene og egenaktivitetene skal fortrinnsvis ta utgangspunkt i kommunens lokalhistorie og kulturliv.

Til kulturaktivitetene som gjennomføres i den kulturelle skolesekken, er det stilt krav om at de skal formidles av profesjonelle kunstnere eller institusjoner.

Innholdet i kunst- og kulturtilbudene i DKS skal medvirke til å realisere skolens mål, slik de kommer til uttrykk i den generelle delen i læreplanverket og i de ulike læreplanene.

Både musikk, scenekunst, visuell kunst, film, litteratur og kulturarv skal være representert i DKS.

Arbeidet med og innholdet i skolesekken i Søgne skjer i et samarbeid mellom Enhet for kultur og skolesektoren. Alle skolene har oppnevnt en skolesekkontakt og Magne Haugland i kulturenheten er koordinator og sekretær for DKS i Søgne. Det utarbeides for hvert skoleår en plan over hvilke kulturaktiviteter som skal foregå i den kulturelle skolesekken i kommunen. I tillegg må det avlegges rapport og regnskap. Når plan, rapport og regnskap er godkjent av Vest-Agder fylkeskommune, utbetales tilskuddsbeløpet.

For skoleåret 2014-2015 vil det bli gjennomført 27 kulturaktiviteter som omfatter 1.527 elever. Det største tiltaket dette skoleåret vil være at 150 elever får omvisning og innføring i kulturhistorien til Ny-Hellesund.

I tillegg til den kulturelle skolesekken i Søgne, så mottar alle skolene i Søgne også tilbud via skolesekken som er organisert av Vest-Agder fylkeskommune.Sist oppdatert 18.01.2015 klokken 22.55 av Endre Ottem


Publiseringsløsning levert av UENO