Den kulturelle spaserstokken

  Cathrine Sordal
  15. januar 2015
  11.05

Den kulturelle spaserstokken i Søgne tilrettelegger kulturopplevelser for eldre personer som ikke selv kan oppsøke kulturtilbud. Vi ønsker familie, pårørende og nærmiljøet velkommen! Programmet er laget av Enhet for Kultur og Sektor for helse og omsorg i samarbeid med frivillige organisasjoner og enkeltpersoner.

For oppdatert program: Se under "Hva skjer?" øverst i menyen på hjemmesiden og klikk på den aktuelle måneden.Sist oppdatert 18.01.2015 klokken 22.54 av Endre Ottem


Publiseringsløsning levert av UENO